Početna :: Dokumenti

Dokumenti

Branka Radojević – stručna biografija

Opšti podaci Rođena 02.03.1967 u Zemunu. Obrazovanje Doktor psihologije. Doktorirala na Univerzitetu u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, sa tezom: PROBLEMI U PONAŠANJU I RAZVOJ NESIGURNIH OBRAZACA VEZIVANJA: Uticaj konteksta odrastanja dece pod rizikom (2016). Magistar psihologije. Univerzitet u ...

Detaljnije »

Marija Mitić – stručna biografija

  Ime i prezime Marija Mitić Datum rođenja 10. 07. 1948 Mesto rođenja Osijek, bivša Jugoslavija Obrazovanje            Osnovna i srednja škola završene u Osijeku Diplomirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9, 25 (1972) Akademske ...

Detaljnije »

Ljubica Savić – stručna biografija

Obrazovanje 2015 Master studije: Savetovanje Gonzaga Univerzitet Spokane, Sjedinjene Američke Države 2005 Osnovne studije: Psihologije i Antropologije York Univerzitet Toronto, Kanada   Radno Iskustvo 2016 – 2017  Asocijacija za alternativno staranje o deci FAMILIAProjekat: Razvoj resursnog centra za decu sa problemima ...

Detaljnije »

Isidora Ilić – stručna biografija

Opšti podaci Rođena 07. septembra 1990. u Beogradu; E-mail: isidora.ilic07@gmail.com; isidora@familia.org.rs Obrazovanje Završila Master akademske studije Psihologije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na modulu: Psihologija obrazovanja. Tema: Ispitivanje akademske samoefikasnosti u kontekstu samoregulacionog učenja i njene povezanosti sa školskim ...

Detaljnije »

Milena Mirić – stručna biografija

Opšti podaci Rođena 16.03.1989. u Beogradu milena@familia.org.rs mileeena.miric@gmail.com Obrazovanje Master psiholog. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, smer: Psihologija obrazovanja  (2014 – Feb 2016) Diplomirani psiholog, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikaciju, Odeljenje za psihologiju (2008 – ...

Detaljnije »

Profesionalci

Familija je tokom celokupnog delovanja pružala usluge komplementarne sistemu socijalne zaštite i njegovim institucijama. Danas Familija, zahvaljući iskustvu u oblasti kao i akreditovanim programima, nastavlja edukaciju zainteresovanih stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite (procena potreba i podrška deci iz posebno ranjivih ...

Detaljnije »

Poziv na saradnju

Potsećamo da u Srbiji trenutno ima oko 3300 hraniteljskih porodica i 4200 dece na hraniteljstvu. Međutim, postoji još znatan broj dece svih uzrasta kojima je potrebna ljubav i nega u drugoj porodici. Iako u procesu reforme socijalne zaštite, sistem, odnosno ...

Detaljnije »

O hraniteljstvu

Svako dete ima pravo na brigu, negu i funkcionalnu porodicu. Međutim, ima dece, koja sticajem raznih okolnosti bivaju lišena roditelja ili roditeljske brige, nege i porodične topline. Kao prvonavedeni oblik zaštite u Konvenciji UN o pravima deteta, hraniteljstvo omogućava da ...

Detaljnije »

Prava dece na hraniteljstvu i prava hranitelja

Dete ima pravo na naknadu za izdržavanje i na sredstva za lične potrebe – džeparac (kad napuni sedam godina), a visinu naknade i džeparca utvrđuje ministar rada i socijalne politike svakog meseca rešenjem. Mesečna naknada uvećava se mesečno i to: ...

Detaljnije »