Početna :: Publikacije :: Knjige :: DECA SA TEŠKOĆAMA : preporuke za procenu i podršku

DECA SA TEŠKOĆAMA : preporuke za procenu i podršku

deca_sa_teskocamaPred vama je druga publikacija koja podržava primenu ROD baterije za procenu potreba dece sa teškocama i njihovih porodica, nastala kao rezultat cetvorogodišnjeg iskustva u primeni, ukljucujuci ispitivanje 400 dece i njihovih porodica sa podrucja cele zemlje. Paralelno sa tim, za primenu ROD uzrasnih paketa instrumenata obuceno je 300 profesionalaca iz oblasti socijalne zaštite. Medu njima su predstavnici socijalne zaštite u svim formiranim interresornim komisijama u Srbiji – njih oko 150, savetnici za hraniteljstvo u cetiri od pet centara za porodicni smeštaj i usvojenje, strucni radnici brojnih centara za socijalni rad, kao i dnevnih boravaka i udruženja za decu sa smetnjama. Gotovo da nema centra za socijalni rad u Srbiji u kojem bar jedan strucni radnik nije licenciran za primenu ROD metodologije. Za razliku od monografije Deca sa smetnjama, publikovane zajedno sa paketom instrumenata 2011. godine, koja obezbeduje širi okvir za razumevanje razvoja i potreba deteta u kontekstu sredine, kao i procedure procene, ova publikacija ima skromniji, ali ne manje važan zadatak. Ona, sažeto i prakticno, pruža indikatore za prepoznavanje nivoa potreba dece i planiranje neophodnih vidova podrške na osnovu bogatog iskustva u primeni i superviziji više stotina popunjenih ROD protokola.

(Rec urednika, Branke Radojevic, Beograd, februar 2014)

Godinja izdanja: 2014 Finansijska podrška EU

 

    DECA sa teškocama : preporuke za procenu i podršku / Branka Radojevic ... [at al.]. - Beograd : Familia, 2014 (Beograd : Fool Moon). - 138 str. : ilustr. ; 30 cm Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 135-136. ISBN 978-86-903917-5-2 (broš.) 

Publikaciju možete preuzeti ovde (pdf, 5MB)

x

Takođe pogledajte

HRANITELJSTVO KAO IZAZOV: porodični smeštaj dece sa posebnim potrebama

Priručnik je namenjen organizacijama i profesionalcima koji žele da razviju program podrške hraniteljskim porodicama, naročito onima sa decom sa posebnim potrebama Finansijska podrška: UNDP, Ministarstvo rada, zapošljavanja, rada i socijalne politike – Fond za socijalne inovacije

POMOĆ TELEFONOM: Psihosocijalna podrška telefonom

Priručnik je namenjen profesionalcima koji žele da razviju program podrške telefonom hraniteljskim porodicama

KLUB HRANITELJA: Od samopomoći do društvenog angažmana

Publikacija je namenjena strucnjacima socijalne zaštite, ali i hraniteljima, kao svojevrstan nacin prenošenja iskustva, primera dobre prakse i zagovaranja ove vrste aktivnosti, a danas vec definisane usluge u sistemu socijalne zaštite, prema cijoj su održivosti mnogi bili skepticni, ali su ...

Bukvar hraniteljstva

Bukvar hraniteljstva namenjen je za unapređivanje kapaciteta hranitelja i štampan je u 3000 primeraka. Ovaj prirućnik je štampan 2002. godine i distribuiran svim hraniteljskim porodicama u Srbiji, kao i stručnjacima koji se bave zaštitom dece bez roditeljskog staranja u Srbiji i Crnoj Gori.