Početna :: Programi :: SAVETODAVNI RAD

SAVETODAVNI RAD

SAVETODAVNI RAD SA DECOM I PORODICAMA

Među centralnim programskim aktivnostima koje FAMILIA sprovodi od svog osnivanja do danas je savetodavni rad sa decom i porodicama (psihoterapijsko i suportativno). Ove aktivnosti obuhvataju individualno i grupno/porodično savetovanje i intervencije u kriznim situacijama namenjene deci, hraniteljima, roditeljima i usvojiteljima. Servis je namenjen porodicama i deci koja imaju različite razvojne smetnje/poteškoće, a organizacija je posebno specijalizovana za rad sa decom koja imaju probleme u ponašanju.

Takođe, Familia je jedina organizacija koja pruža podršku usvojiteljskim porodicama nakon realizovanog usvojenja. Savetovanje pokriva teme kao što su: kako i kada reći detetu da je usvojeno, šta kada dete poželi da upozna biološke roditelje itd.

Psihosocijlna podrška namenjena hraniteljskim porodicama obuhvata informisanje, pravno savetovanje, upućivanje na druge relevantne organizacije, kao i psihološku podršku.

Ukoliko imate potrebu za nekim vidom savetovanja ili podrške javite se telefonom i zakažite razgovor sa nekim od saradnika Familije.