Početna :: Programi :: Stručna podrška profesionalcima

Stručna podrška profesionalcima

EDUKACIJA I KONSULTATIVNI RAD SA PROFESIONALCIMA

FAMILIA je tokom dugogodišnjeg rada sa decom i porodicama stekla iskustvo na osnovu kog je dizajnirala i programe za pomoć deci sa problemima u ponašanju, deci sa smetnjama u razvoju, usvojiteljskim porodicama i mladima u osamostaljivanju prilikom napuštanja sistema socijalne zaštite, itd. Sada je spremna da svoje iskustvo prenese i kolegama iz socijalne zaštite, preko akreditovanih programa.

FAMILIA smatra da je za ostvarenje dobrobiti dece i njihovih porodica potrebno negovati kolegijalnost i međusobnu saradnju svih stručnjaka u oblasti. Tako je i dosadašnja saradnja sa kolegama bila na obostrano zadovoljstvo i u najboljem interesu dece.

Ukoliko ste stručni radnik kome je potrebna konsultacija ili stručna podrška u radu, možete se obratiti saradnicima Familije.