Početna :: Publikacije :: Glasila

Glasila

Informator za stručnjake

INFORMATOR za stručnjake / urednik Mirjana Karleuša. - 2003, br. 1 (maj)-2008, br. 20. - Beograd : Familia, Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci, 2003-2008. - 30 cm Tromesečno ISSN 1452-3264 = Informator za stručnjake

Detaljnije »

Familiarci

Bilten za mlade Familijarci (od 2002., bio je distribuiran na preko 750 adresa mladih bez roditeljskog staranja)

Detaljnije »