Početna :: Dokumenti :: O hraniteljstvu

O hraniteljstvu

Svako dete ima pravo na brigu, negu i funkcionalnu porodicu. Međutim, ima dece, koja sticajem raznih okolnosti bivaju lišena roditelja ili roditeljske brige, nege i porodične topline.

Kao prvonavedeni oblik zaštite u Konvenciji UN o pravima deteta, hraniteljstvo omogućava da dete oseti toplinu porodice i doma, ali i da se poštuje njegovo pravo na očuvanje identiteta.

Hraniteljstvo je pored usvojenja, starateljstva i domskog smeštaja, jedan od oblika zaštite dece bez roditeljskog staranja. Hraniteljstvo kao oblik zaštite dece bez roditeljskog staranja poseduje sledeće karakteristike:

  • pretpostavlja zbrinjavanje deteta u drugu – hraniteljsku porodicu;
  • hraniteljstvo je privremeno i njime se ne menja identitet deteta;
  • hraniteljska porodica detetu pruža sigurnost, toplinu i podršku i brine o njegovom zdravlju, školovanju i vaspitanju;
  • hraniteljska porodica ima pravo na novčanu naknadu koju obezbeđuje država kao i na druge vidove pomoći;

centar za socijalni rad na osnovu procene donosi odluku o tome koja porodica može biti hraniteljska.

x

Takođe pogledajte

Isidora Ilić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 07. septembra 1990. u Beogradu;E-mail: isidora.ilic07@gmail.com; isidora@familia.org.rsObrazovanjeZavršila Master akademske studijePsihologije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na modulu: Psihologija obrazovanja. Tema: Ispitivanje akademske samoefikasnosti u kontekstu samoregulacionog učenja i njene povezanosti sa školskim postignućem (2015).Završila Osnovne akademske studijePsihologije ...

Milena Mirić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 16.03.1989. u Beogradu milena@familia.org.rs mileeena.miric@gmail.comObrazovanjeMaster psiholog. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, smer: Psihologija obrazovanja  (2014 – Feb 2016)Diplomirani psiholog, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikaciju, Odeljenje za psihologiju (2008 – 2012)Zemunska gimnazija (2004 – ...

Profesionalci

Familija je tokom celokupnog delovanja pružala usluge komplementarne sistemu socijalne zaštite i njegovim institucijama. Danas Familija, zahvaljući iskustvu u oblasti kao i akreditovanim programima, nastavlja edukaciju zainteresovanih stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite (procena potreba i podrška deci iz posebno ranjivih ...

Deca i porodice

Asocijacija FAMILIA pruža podršku deci i njihovim biološkim, usvojiteljskim ili hraniteljskim porodicama