Početna :: Dokumenti :: Milena Mirić – stručna biografija

Milena Mirić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 16.03.1989. u Beogradu
milena@familia.org.rs
mileeena.miric@gmail.com
Obrazovanje
 • Master psiholog. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, smer: Psihologija obrazovanja  (2014 – Feb 2016)
 • Diplomirani psiholog, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikaciju, Odeljenje za psihologiju (2008 – 2012)
 • Zemunska gimnazija (2004 – 2008)
Radno iskustvo

 

 

 • Asistent na projektima „Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice“ i „Terapeutsko hraniteljstvo“, FAMILIA – Acocijacija za alternativno porodično staranje o deci, Beograd (Feb 2017 – u toku)
 • Nastavnik psihologije, Privatna gimnazija “Milena Pavlović Barili”, Beograd (Sep 2016 – Feb 2017)
 • School bus Monitor, International School of Belgrade, Beograd (Avg 2016 – Feb 2017)
Stručne prakse i volonterska iskustva
 • Saradnik na radionicama za decu sa autizmom i u savetovalištu za njihove roditelje, Beogradski centar za pomoć osobama sa autizmom, Novi Beograd (Avg 2014 – Okt 2014)
 • Saradnik u profesionalnoj orijentaciji, Regionalni centar za talente Beograd II, Beograd (Sep 2013 – Maj 2014)
 • Klinički psiholog – pripravnik, Klinika za psihijatriju Klinički Centar Srbije, Beograd (Jan 2013 – Jan 2014)
 • Saradnik u pružanju pomoći u učenju deci i mladima na hraniteljstvu, Centar za porodični smeštaj i usvojenje, Beograd (Jan 2013 – Jun 2013)
Izbor iz dodatnih edukacija

 

 • Process drama and modern education by Arja Hakulinen (Idea Ikara Oy Helsinki u saradnji sa Filozofskim fakultetom Beograd, 2015)
 • Trener asertivne komunikacije (Psihopolis Institut, 2014)
 • Psihološka procena Roršah testom (Institut za mentalno zdravlje, 2014/2015)
 • Stručni ispit za zdravstvene saradnike – psihologe (Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, 2014)
Strani jezici
 • Engleski – napredni nivo
 • Španski – osnovni nivo
 • Francuski – osnovni nivo
x

Takođe pogledajte

Isidora Ilić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 07. septembra 1990. u Beogradu;E-mail: isidora.ilic07@gmail.com; isidora@familia.org.rsObrazovanjeZavršila Master akademske studijePsihologije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na modulu: Psihologija obrazovanja. Tema: Ispitivanje akademske samoefikasnosti u kontekstu samoregulacionog učenja i njene povezanosti sa školskim postignućem (2015).Završila Osnovne akademske studijePsihologije ...

Profesionalci

Familija je tokom celokupnog delovanja pružala usluge komplementarne sistemu socijalne zaštite i njegovim institucijama. Danas Familija, zahvaljući iskustvu u oblasti kao i akreditovanim programima, nastavlja edukaciju zainteresovanih stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite (procena potreba i podrška deci iz posebno ranjivih ...

Deca i porodice

Asocijacija FAMILIA pruža podršku deci i njihovim biološkim, usvojiteljskim ili hraniteljskim porodicama

Poziv na saradnju

Potsećamo da u Srbiji trenutno ima oko 3300 hraniteljskih porodica i 4200 dece na hraniteljstvu. Međutim, postoji još znatan broj dece svih uzrasta kojima je potrebna ljubav i nega u drugoj porodici. Iako u procesu reforme socijalne zaštite, sistem, odnosno ...