Početna :: Projekti

Projekti

Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice

Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice sa sloganom “Nedostaje mi detinjstvo”, je o deci sa problemima u ponašanju, čiji je broj u porastu. Radi se uglavnom o zanemarenoj deci, koja ispoljavaju teškoće u emocionalnom, kognitivnom i socijalnom razvoju. Njihovo najbliže okruženje to uglavnom ne prepoznaje i smatra ih gotovo jedino odgovornim za njihovu neprilagođenost.

Detaljnije »

ALEN

ALEN – Mreža podrške za samostalni život (2011–2013) – osnaživanje mladih bez roditeljskog staranja za osamostaljivanje. Međunarodni projekat 4 zemlje (Srbija, Mađarska, Hrvatska i Austrija). Donator: Evropska unija.

Detaljnije »

Od individualnih potreba do raznovrsne podrške

„Od individualnih potreba do raznovrsne podrške“ – Procena, metodologija i praksa Svrha i korisnici – Unapređenje efikasnosti sistema dečije zaštite prepoznavanjem potreba najranjivije grupe dece putem dizajniranja, pilotiranja i usavršavanja modela procene koji obezbeđuje fleksibilan pristup u odnosu na detetov/klijentov ...

Detaljnije »

Inkluzija romske i dece sa smetnjama u razvoju

U aprilu 2013. godine, FAMILIA je započela sa realizacijom projekta Inkluzija romske i dece sa smetnjama u razvoju (razvojnim, emocionalnim i teškoćama u ponašanju) koji finansijski podržava Evropska unija.Cilj projekta je poboljšanje socijalne inkluzije i poštovanja ljudskih prava dece sa ...

Detaljnije »