Početna :: Dokumenti :: Prava dece na hraniteljstvu i prava hranitelja

Prava dece na hraniteljstvu i prava hranitelja

Dete ima pravo na naknadu za izdržavanje i na sredstva za lične potrebe – džeparac (kad napuni sedam godina), a visinu naknade i džeparca utvrđuje ministar rada i socijalne politike svakog meseca rešenjem.

Mesečna naknada uvećava se mesečno i to:

 1. Za dete umereno, teže ili teško ometeno u razvoju – za visinu iznosa dodatka za pomoć i negu drugog lica utvrđenog po propisima kojima se uređuje socijalna zaštita
 2. Za dete lako ometeno u razvoju ili sa izrečenom vaspitnom merom – za 50% od visine iznosa dodatka za pomoć i negu drugog lica utvrđenog po propisima kojima se uređuje socijalna zaštita
 3. Za dete koje se nađe u posebno teškim razvojnim problemima – do 50% od iznosa mesečne naknade, na predlog nadležnog centra za socijalni rad
 4. Za troškove prevoza, ukoliko se dete školuje van mesta prebivališta.

Dete ima pravo i na uvećanje naknade za izdržavanje jednom godišnje i to:

 1. Za troškove udžbenika i školskog pribora u odgovarajućem procentu od prosečne zarade u Republici ostvarene u junu mesecu tekuće godine, i to:
  ◦ 20% za osnovno obrazovanje
  ◦ 25% za srednje obrazovanje
  ◦ 30% za visoko obrazovanje.
 2. Za troškove proslave mature i sticanja diplome u visini od 30% od prosečne zarade po zaposlenom u Republici ostvarene u aprilu tekuće godine
 3. Za troškove odmora i rekreacije, nastave u prirodi i ekskurzije, a prema potvrdi i fakturi predškolske ustanove ili škole, s tim što se uvećanje naknade za troškove odmora za dete na školovanju može vršiti samo ako dete u toku godine nije bilo na rekreativnoj nastavi ili ekskurziji, a odmor organizuje ustanova socijalne zaštite, lokalna samouprava ili organizacija Crvenog krsta.

Posebnim odlukama lokalna samouprava može utvrditi veći obim prava od navedenih, a koja ostvaruju sva deca na porodičnom smeštaju u Srbiji. Informacije o tome možete dobiti ili u vašem centru za socijalni rad ili u centru za socijalni rad koji je smestio dete u vašu porodicu.

Hranitelj ima pravo na naknadu za svoj rad, na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i na doprinose za zdravstveno osiguranje. Visina naknade i doprinosa zavisi od toga da li hranitelj brine o jednom ili o dvoje i više dece.

x

Takođe pogledajte

Isidora Ilić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 07. septembra 1990. u Beogradu;E-mail: isidora.ilic07@gmail.com; isidora@familia.org.rsObrazovanjeZavršila Master akademske studijePsihologije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na modulu: Psihologija obrazovanja. Tema: Ispitivanje akademske samoefikasnosti u kontekstu samoregulacionog učenja i njene povezanosti sa školskim postignućem (2015).Završila Osnovne akademske studijePsihologije ...

Milena Mirić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 16.03.1989. u Beogradu milena@familia.org.rs mileeena.miric@gmail.comObrazovanjeMaster psiholog. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, smer: Psihologija obrazovanja  (2014 – Feb 2016)Diplomirani psiholog, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikaciju, Odeljenje za psihologiju (2008 – 2012)Zemunska gimnazija (2004 – ...

Profesionalci

Familija je tokom celokupnog delovanja pružala usluge komplementarne sistemu socijalne zaštite i njegovim institucijama. Danas Familija, zahvaljući iskustvu u oblasti kao i akreditovanim programima, nastavlja edukaciju zainteresovanih stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite (procena potreba i podrška deci iz posebno ranjivih ...

Deca i porodice

Asocijacija FAMILIA pruža podršku deci i njihovim biološkim, usvojiteljskim ili hraniteljskim porodicama