Početna :: Publikacije :: Istraživački rad :: PRAĆENJE ISHODA MALIH DOMSKIH ZAJEDNICA NA DECU SA SMETNJAMA

PRAĆENJE ISHODA MALIH DOMSKIH ZAJEDNICA NA DECU SA SMETNJAMA

Ova studija je imala nameru da istraži i dokumentuje neposredne efekte malih domskih zajednica na kvalitet života i dobrobit dece sa kombinovanim i teškim smetnjama u razvoju koja su do skora bila smeštena u Domu Kulina. Studija praćenja je sprovedena, unutar pet meseci, na 17-oro dece kojoj je pružena individualizovana i integrisana podrška u tri nove male domske zajednice u Nišu, Negotinu i Aleksincu – praćenje je otpočelo u proseku mesec dana po ulasku dece u MDZ i završeno 4 meseca posle

pracenje_ishoda_malih_domskih_zajednica_na_decu_sa_smetnjama_2013

Preuzmite pdf (822 kB)

 

Beograd, 20. februar 2013.

Zahvaljujemo na saradnji rukovodiocima i osoblju malih domskih zajednica Niš, Aleksinac i Negotin, doma u Kulini, saradnicima organizacije „Dečije srce“ kao i ispitivačima (stručnim radnicima CPSU Niš, CSR Niš i Negotin) koji su bili dragocen izvor informacija i omogućili realizaciju ovog istraživanja.