Početna :: Publikacije :: Glasila :: Informator za stručnjake

Informator za stručnjake

Predstavlja jedino glasilo za stručnjake koji se bave pitanjem alternatovnog porodičnog smeštaja. Saradnici koji su učestvovali u njegovoj izradi su bili stručnjaci iz prakse.

 

Informator za stručnjake (od 2002.)

   INFORMATOR za stručnjake / urednik Mirjana Karleuša. - 2003, br. 1 (maj)-2008, br. 20. - Beograd : Familia, Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci, 2003-2008. - 30 cm Tromesečno ISSN 1452-3264 = Informator za stručnjake