Početna :: Akreditovani programi

Akreditovani programi

Asocijacija FAMILIA organizuje edukacije za stručno usavršavanje profesionalaca iz oblasti socijalne zaštite

PROCENA POTREBA RADI EFIKASNE PODRŠKE

PROCENA POTREBA RADI EFIKASNE PODRŠKE – Obuka za primenu modela i baterije instrumenata procene potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica – ROD (akreditovan i zaveden u Registru akreditovanih programa od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu pod ...

Detaljnije »

Deca sa problemima u ponašanju

Deca sa problemima u ponašanju – Vaninstitucionalna podrška deci izloženoj dugotrajnoj traumatizaciji, zanemarivanju i zlostavljanju (akreditovan i zaveden u Registru akreditovanih programa od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu pod rednim brojem 109). Autori: dr Branka Radojević, Maida Stefanović, prof. ...

Detaljnije »