Početna :: Programi

Programi

DOSADAŠNJI PROGRAMI

Jednake mogućnosti za sve – Unapređenje kvaliteta hraniteljstva u centrima u Srbiji, kroz prenošenje znanja i iskustva FAMILIA-e profesionalcima i lokalnim zajednicama u drugim centrima u Srbiji.

Pomoć telefonom – Obezbeđivanje psihosocijalne podrške, upućivanje na izvore pomoći i konstantno snimanje potreba hraniteljskih porodica i dece na smeštaju.

Klub hranitelja – Promocija, unapređenje hraniteljstva i razvijanje kompetencija hranitelja u cilju bolje zažtite dece na smeštaju.

Program podrške usvojiteljskim porodicama – Podrška usvojiteljskim porodicama u ovladavanju novim veštinama koje će im biti od pomoći da razumeju i prevladaju probleme usvojenja i pomognu usvojenoj deci da se bolje integrišu u zajednicu.

Program za mlade – Podrška mladima na hranjeništvu u cilju unapređivanja i razvijanja njihovih socijalnih i životnih veština, razvijanja samopoštovanja i proaktivnih stavova u odnosu na sopstveni položaj. Podrškom su obuhvaćeni mladi tokom boravka u hraniteljskim porodicama, u trnazicijskom periodu izlaska iz zažtite i tokom osamostaljivanja. Podrška Nacionalnoj asocijaciji usvojitelja i hranitelja – FAMILIA i FICE Srbija podržali su osnivanje Nacionalne asocijacije hranitelja I usvojitelja Srbije (uključujući sekciju za decu/mlade u zaštiti).

Vidljivo, informisano, snažno – Smanjenje ranjivosti djece koja su u posebnom riziku od svih oblika kroz kapaciti bilding dece, hranitelja i profesionalaca.

Baza podataka – Prikupljanje, obrada podataka i izveštavanje o individualnim karakteristikama i potrebama dece u porodicama i samih hraniteljskih porodica.

Vodič za hraniteljstvo – Informisanje hranitelja o važnim pitanjima vezanim za decu i njihovu zaštitu (psihološka pitanja, zakonska regulativa i promene u sferi socijalnih davanja), kao i o aktivnostima FAMILIA-e.

Vodič za profesionalce – Informisanje i razmena iskustava među stručnjacima. Dostavljan jee na adrese 900 stručnjaka iz socijalne zažtite sa teritorije cele Srbije (svim centrima za socijalni rad – 144, Minsitarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Gradskog centra Beograd – 16 odeljenja, Gradskom sekretarijatu za dečju i socijalnu zaštitu, kao i stručnjacima iz svih domova za decu sa teritorije Srbije).

Bilten za mlade – Informisanje i povezivanje mladih na porodičnom smeštaju širom Srbije. Nekada je izdavan zasebno, a u skorije vreme kao deo Vodiča za hraniteljstvo.

Savetodavne aktivnosti – Individualno (psihoterapijsko ili suportativno), grupno i porodično savetovanje namenjeno deci na porodičnom smeštaju i hraniteljskim porodicama. izradu sajta finansijski je podržala EU