Početna :: Dokumenti :: Deca i porodice

Deca i porodice

Asocijacija FAMILIA pruža individualnu i grupnu podršku deci i njihovim biološkim, usvojiteljskim ili hraniteljskim porodicama, sa posebnim fokusom na sledeće grupe:

  1. Deca sa problemima u ponašanju (bilo da je reč o prolaznim ili strukturiranim ponašanjima). Suprotno laičkom verovanju i činjenici da se konstatuje pri polasku u školu,  jedan broj problema u ponašanja nastaje veoma rano (još sa dve godine deteta) i u tom slučaju nužna je rana intervencija do polaska u školu, kako bi dete redukovalo negativno ponašanje i razvilo prosocijalne veštine.
  2. Deca sa nepovoljnim uslovima ranog razvoja, naročito deca iz zaštite: Kod dece sa nepovoljnim ranim razvojem često nastaje poremećaj afektivne vezanosti i to u prvim godinama života. Važno ga je što ranije prepoznati i intervenisati na predškolskom periodu, jer je osnova za razvoj poremećaja ponašanja, rane psihopatije, asocijalnog, rizičnog ponašanja, a kontribuira i u razvoju ozbiljnijih psihijatrijskih smetnji. Neophodno je rano otkrivanje i preoblikovanje ponašanja do 8. godine, dok je dete razvojno plastično, kada su moguće strukturne promene. Posle puberteta moguće je samo ublažavati posledice i vršiti prevenciju rizika.
  3. Traumatizovana deca, uključujući i kompleksno traumatizovanu decu (decu sa više gubitaka i promena sredine, seksualno zlostavljanu decu, itd.).
  4. Deca sa smetnjama u razvoju koja ispoljavaju teškoće u ponašanju, tj. vaspitnom domenu.
  5. Deca sa različitim teškoćama u emocionalnom, psihosomatskom (poput noćnog mokrenja) i socijalnom funkcionisanju.

USLUGE & OBLASTI DELOVANJA

• INDIVIDUALNA I GRUPNA PSIHOTERAPIJSKA PODRŠKA
deci sa teškoćama u emocionalno-socijalnom
razvoju i njihovim porodicama – biološkim, hraniteljskim
i usvojiteljskim.
• PODRŠKA USVOJITELJSKIM PORODICAMA – savetovanje
i druge post-adoptivne usluge.
• Informativna i savetodavna PODRŠKA RODITELJIMA.
• Informativna i savetodavna PODRŠKA HRANITELJIMA.
• POMOĆ TELEFONOM – služba psihosocijalne podrške
telefonom za roditelje, hranitelje i usvojitelje u Srbiji.
• RAZVOJ INOVATIVNIH USLUGA za decu sa teškoćama
– zlostavljanu, zanemarenu, sa razvojnim i drugim
teškoćama, i njihove porodice.
• ISTRAŽIVAČKI RAD.
• IZDAVAČKA DELATNOST – izrada i publikovanje stručne
literature, priručnika i glasila

x

Takođe pogledajte

Isidora Ilić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 07. septembra 1990. u Beogradu;E-mail: isidora.ilic07@gmail.com; isidora@familia.org.rsObrazovanjeZavršila Master akademske studijePsihologije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na modulu: Psihologija obrazovanja. Tema: Ispitivanje akademske samoefikasnosti u kontekstu samoregulacionog učenja i njene povezanosti sa školskim postignućem (2015).Završila Osnovne akademske studijePsihologije ...

Milena Mirić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 16.03.1989. u Beogradu milena@familia.org.rs mileeena.miric@gmail.comObrazovanjeMaster psiholog. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, smer: Psihologija obrazovanja  (2014 – Feb 2016)Diplomirani psiholog, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikaciju, Odeljenje za psihologiju (2008 – 2012)Zemunska gimnazija (2004 – ...

Profesionalci

Familija je tokom celokupnog delovanja pružala usluge komplementarne sistemu socijalne zaštite i njegovim institucijama. Danas Familija, zahvaljući iskustvu u oblasti kao i akreditovanim programima, nastavlja edukaciju zainteresovanih stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite (procena potreba i podrška deci iz posebno ranjivih ...

Poziv na saradnju

Potsećamo da u Srbiji trenutno ima oko 3300 hraniteljskih porodica i 4200 dece na hraniteljstvu. Međutim, postoji još znatan broj dece svih uzrasta kojima je potrebna ljubav i nega u drugoj porodici. Iako u procesu reforme socijalne zaštite, sistem, odnosno ...