Početna :: Arhive autora: Familia

Arhive autora: Familia

PROCENA POTREBA RADI EFIKASNE PODRŠKE

PROCENA POTREBA RADI EFIKASNE PODRŠKE – Obuka za primenu modela i baterije instrumenata procene potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica – ROD (akreditovan i zaveden u Registru akreditovanih programa od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu pod ...

Detaljnije »

Deca sa problemima u ponašanju

Deca sa problemima u ponašanju – Vaninstitucionalna podrška deci izloženoj dugotrajnoj traumatizaciji, zanemarivanju i zlostavljanju (akreditovan i zaveden u Registru akreditovanih programa od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu pod rednim brojem 109). Autori: dr Branka Radojević, Maida Stefanović, prof. ...

Detaljnije »

Branka Radojević – stručna biografija

Opšti podaciRođena 02.03.1967 u Zemunu.ObrazovanjeDoktor psihologije. Doktorirala na Univerzitetu u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, sa tezom: PROBLEMI U PONAŠANJU I RAZVOJ NESIGURNIH OBRAZACA VEZIVANJA: Uticaj konteksta odrastanja dece pod rizikom (2016).Magistar psihologije. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje ...

Detaljnije »

Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice

Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice sa sloganom “Nedostaje mi detinjstvo”, je o deci sa problemima u ponašanju, čiji je broj u porastu. Radi se uglavnom o zanemarenoj deci, koja ispoljavaju teškoće u emocionalnom, kognitivnom i socijalnom razvoju. Njihovo najbliže okruženje to uglavnom ne prepoznaje i smatra ih gotovo jedino odgovornim za njihovu neprilagođenost.

Detaljnije »

Marija Mitić – stručna biografija

 Ime i prezimeMarija MitićDatum rođenja10. 07. 1948Mesto rođenjaOsijek, bivša JugoslavijaObrazovanje            Osnovna i srednja škola završene u OsijekuDiplomirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9, 25 (1972)Akademske tituleMagistrirala na Filozofskom fakultetu, sa tezom Terapija alkoholizma, proces ...

Detaljnije »

Ljubica Savić – stručna biografija

Obrazovanje2015Master studije: SavetovanjeGonzaga Univerzitet Spokane, Sjedinjene Američke Države2005Osnovne studije: Psihologije i AntropologijeYork Univerzitet Toronto, Kanada Radno Iskustvo2016 – 2017 Asocijacija za alternativno staranje o deci FAMILIAProjekat: Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanjuPozicija: Asistent programaDužnosti:Asistirala prilikom priprema nacrta predloga projekata za ...

Detaljnije »

Isidora Ilić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 07. septembra 1990. u Beogradu;E-mail: isidora.ilic07@gmail.com; isidora@familia.org.rsObrazovanjeZavršila Master akademske studijePsihologije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na modulu: Psihologija obrazovanja. Tema: Ispitivanje akademske samoefikasnosti u kontekstu samoregulacionog učenja i njene povezanosti sa školskim postignućem (2015).Završila Osnovne akademske studijePsihologije ...

Detaljnije »