Početna :: Arhive autora: Familia

Arhive autora: Familia

PROCENA POTREBA RADI EFIKASNE PODRŠKE

PROCENA POTREBA RADI EFIKASNE PODRŠKE – Obuka za primenu modela i baterije instrumenata procene potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica – ROD (akreditovan i zaveden u Registru akreditovanih programa od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu pod ...

Detaljnije »

Deca sa problemima u ponašanju

Deca sa problemima u ponašanju – Vaninstitucionalna podrška deci izloženoj dugotrajnoj traumatizaciji, zanemarivanju i zlostavljanju (akreditovan i zaveden u Registru akreditovanih programa od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu pod rednim brojem 109). Autori: dr Branka Radojević, Maida Stefanović, prof. ...

Detaljnije »

Branka Radojević – stručna biografija

Opšti podaci Rođena 02.03.1967 u Zemunu. Obrazovanje Doktor psihologije. Doktorirala na Univerzitetu u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, sa tezom: PROBLEMI U PONAŠANJU I RAZVOJ NESIGURNIH OBRAZACA VEZIVANJA: Uticaj konteksta odrastanja dece pod rizikom (2016). Magistar psihologije. Univerzitet u ...

Detaljnije »

Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice

Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice sa sloganom “Nedostaje mi detinjstvo”, je o deci sa problemima u ponašanju, čiji je broj u porastu. Radi se uglavnom o zanemarenoj deci, koja ispoljavaju teškoće u emocionalnom, kognitivnom i socijalnom razvoju. Njihovo najbliže okruženje to uglavnom ne prepoznaje i smatra ih gotovo jedino odgovornim za njihovu neprilagođenost.

Detaljnije »

Marija Mitić – stručna biografija

  Ime i prezime Marija Mitić Datum rođenja 10. 07. 1948 Mesto rođenja Osijek, bivša Jugoslavija Obrazovanje            Osnovna i srednja škola završene u Osijeku Diplomirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9, 25 (1972) Akademske ...

Detaljnije »

Ljubica Savić – stručna biografija

Obrazovanje 2015 Master studije: Savetovanje Gonzaga Univerzitet Spokane, Sjedinjene Američke Države 2005 Osnovne studije: Psihologije i Antropologije York Univerzitet Toronto, Kanada   Radno Iskustvo 2016 – 2017  Asocijacija za alternativno staranje o deci FAMILIAProjekat: Razvoj resursnog centra za decu sa problemima ...

Detaljnije »

Isidora Ilić – stručna biografija

Opšti podaci Rođena 07. septembra 1990. u Beogradu; E-mail: isidora.ilic07@gmail.com; isidora@familia.org.rs Obrazovanje Završila Master akademske studije Psihologije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na modulu: Psihologija obrazovanja. Tema: Ispitivanje akademske samoefikasnosti u kontekstu samoregulacionog učenja i njene povezanosti sa školskim ...

Detaljnije »