Početna :: Publikacije :: Knjige :: Svako ima nekog koga nema

Svako ima nekog koga nema

Priručnik je namenjen svima onima koji su otvoreni za nova iskustva. Imali smo u vidu iskusne stručnjake koji se bave zaštitom dece bez roditeljskog staranja (bez obzira na stručni profil, vrstu institucije u kojoj rade ili oblik zaštite koji praktikuju) i početnike koji se susreću sa nizom dilema i željni su specifičnog znanja.

Priručnik koji je pred vama rezultat je iskustva saradnika FAMILIJE u realizaciji programa podrške deci i mladima smeštenim u hraniteljske porodice. Nastao je kao direktan odgovor na potrebe korisnika osujećenih nesigurnim obrascima vezivanja kojima je trebalo pružiti priliku da preoblikuju negativne i steknu uspešnije modele za formiranje adekvatnih interpersonalnih relacija, integrišu prošlost, steknu samopoštovanje i uspešno se uključe u zajednicu odraslih.

(Iz Uvodne reči)

Finansijska podrška: Save the Children

  SVAKO ima nekog koga nema : priručnik za pružanje psihosocijalne podrške adolescentima na porodičnom smeštaju / Branka Radojević ... [et al.]. - Beograd : Jugoslovenska asocijacija za alternativno porodično staranje o deci - FAMILIA, 2005 (Beograd : Full Moon). - 177 str. : ilustr. ; 24 cm Tiraž 500. - Str. 7-9: Uvodna reč / Branka Radojević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 175-177. ISBN 86-903917-1-1 (broš.)

x

Takođe pogledajte

HRANITELJSTVO KAO IZAZOV: porodični smeštaj dece sa posebnim potrebama

Priručnik je namenjen organizacijama i profesionalcima koji žele da razviju program podrške hraniteljskim porodicama, naročito onima sa decom sa posebnim potrebama Finansijska podrška: UNDP, Ministarstvo rada, zapošljavanja, rada i socijalne politike – Fond za socijalne inovacije

POMOĆ TELEFONOM: Psihosocijalna podrška telefonom

Priručnik je namenjen profesionalcima koji žele da razviju program podrške telefonom hraniteljskim porodicama

KLUB HRANITELJA: Od samopomoći do društvenog angažmana

Publikacija je namenjena strucnjacima socijalne zaštite, ali i hraniteljima, kao svojevrstan nacin prenošenja iskustva, primera dobre prakse i zagovaranja ove vrste aktivnosti, a danas vec definisane usluge u sistemu socijalne zaštite, prema cijoj su održivosti mnogi bili skepticni, ali su ...

Bukvar hraniteljstva

Bukvar hraniteljstva namenjen je za unapređivanje kapaciteta hranitelja i štampan je u 3000 primeraka. Ovaj prirućnik je štampan 2002. godine i distribuiran svim hraniteljskim porodicama u Srbiji, kao i stručnjacima koji se bave zaštitom dece bez roditeljskog staranja u Srbiji i Crnoj Gori.