Početna :: Dokumenti :: Profesionalci

Profesionalci

Familija je tokom celokupnog delovanja pružala usluge komplementarne sistemu socijalne zaštite i njegovim institucijama. Danas Familija, zahvaljući iskustvu u oblasti kao i akreditovanim programima, nastavlja edukaciju zainteresovanih stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite (procena potreba i podrška deci iz posebno ranjivih grupa i njihovim porodicama).

Od osnivanja, važno načelo u radu Asocijacije jeste pridržavanje najviših stručnih standarda u radu. Ovo je obezbeđeno i sastavom najužeg tima saradnika, kao i, od samih početaka aktivnosti (1998), angažovanjem profesionalaca različitih struka i iskustava. Pored najužeg tima saradnika (psiholozi, pravnici, pedagozi), angažovani su penzionisani stručnjaci iz socijalne zaštite sa zavidnim iskustvom i kredibilitetom, kao i ostali, u njihovo slobodno vreme. Kako su projekti odmicali, ne samo da se povećavao broj angažovanih stručnjaka već i raznovrsnost njihovih obrazovnih profila. Tako su angažovani socijalni radnici, pedagozi, specijalni pedagozi, pravnici, lekari, jedan matematičar, psiholozi, nastavnici (engleskog  jezika, informatike), lektori, dizajneri…. U momentu realizacje nekoliko projekata sredinom 2000-ih, Familija je raspolagala sa spiskom od stotinu stručnjaka-saradnika. Upravo oni su predstavljali stručni kapacitet Familije i zajedno, sa užim timom, godinama obezbeđivali ugled Asocijacije u stručnoj javnosti. Ovi brojni stručnjaci bili su angažovani u realizacije programa pomoći putem telefona, dizajniranju i izdavanju glasila i publikacija. Familija se, pored toga, pobrinula i da ih međusobno povezuje radi razmene iskustava, osmišljavanja najboljih načina u realizovanju alternativnog porodičnog staranja na lokalnom nivou (područje 12 centara za socijalni rad u Srbiji), da im pruži dodatne vidove edukacije iz javnog zastupanja i lobiranja, povezivanja na nivou lokalne zajednice, rešavanja pitanja osamostaljivanja mladih sa porodičnog smeštaja, pristupa i metodologije rada sa decom i slično, kao i da ih snabde adekvatnim stručnim publikacijama. Za uzvrat, Familija se sa izvora upoznavala sa potrebama i problemima, kako korisnika (deca i mladi), tako i partnera u gajenju dece (hranitelja i usvojitelja), kao i samih stručnjaka u izazovnom periodu transformacije sistema socijalne zaštite u zemlji.

Nastavilo se partnerstvom na zajedničkim projektima, što se zahvaljujući obostrano izgrađenom poverenju, odvija i danas.

USLUGE & OBLASTI DELOVANJA

EDUKACIJA I KONSULTATIVNE USLUGE STRUČNJACIMA
socijalne zaštite i drugim važnim akterima koji
pružaju podršku deci osetljivih grupa.
RAZVOJ INOVATIVNIH USLUGA za decu sa teškoćama
– zlostavljanu, zanemarenu, sa razvojnim i drugim
teškoćama, i njihove porodice.
ISTRAŽIVAČKI RAD.
IZDAVAČKA DELATNOST – izrada i publikovanje stručne
literature, priručnika i glasila

x

Takođe pogledajte

Isidora Ilić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 07. septembra 1990. u Beogradu;E-mail: isidora.ilic07@gmail.com; isidora@familia.org.rsObrazovanjeZavršila Master akademske studijePsihologije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na modulu: Psihologija obrazovanja. Tema: Ispitivanje akademske samoefikasnosti u kontekstu samoregulacionog učenja i njene povezanosti sa školskim postignućem (2015).Završila Osnovne akademske studijePsihologije ...

Milena Mirić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 16.03.1989. u Beogradu milena@familia.org.rs mileeena.miric@gmail.comObrazovanjeMaster psiholog. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, smer: Psihologija obrazovanja  (2014 – Feb 2016)Diplomirani psiholog, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikaciju, Odeljenje za psihologiju (2008 – 2012)Zemunska gimnazija (2004 – ...

Deca i porodice

Asocijacija FAMILIA pruža podršku deci i njihovim biološkim, usvojiteljskim ili hraniteljskim porodicama

Poziv na saradnju

Potsećamo da u Srbiji trenutno ima oko 3300 hraniteljskih porodica i 4200 dece na hraniteljstvu. Međutim, postoji još znatan broj dece svih uzrasta kojima je potrebna ljubav i nega u drugoj porodici. Iako u procesu reforme socijalne zaštite, sistem, odnosno ...