Početna :: Nedostaje mi detinjstvo :: Promocija i konferencija za medije projekta – Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice

Promocija i konferencija za medije projekta – Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice

Završna konferencija za medije – Beograd

u EU Info centru, Kralja Milana 7, u Beogradu, 30. novembra 2017.

Ciljeve i rezultate Projekta Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice, sa sloganom Nedostaje mi detinjstvo, predstavila je dr Branka Radojević, psiholog, koordinator Projekta, iz Asocijacije za alternativno porodično staranje o deci – FAMILIA.

Centri za socijalni rad su tokom 2016. Godine registrovali 14719 dece sa problemima u ponašanju. Zahvaljujući projektu koji je finansirala Evropska unija, a sprovela Asocijacija FAMILIA u saradnji sa partnerima, putanja ove dece je preusmerena ka produktivnom i prosocijalnom razvoju. Ostvareni su uslovi za uspostavljanje specijalističke usluge – terapeutsko hraniteljstvo, čime je, u, posebno pripremljene, hraniteljske porodice, smešteno petoro dece koji su do tada bili u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u takozvanom Programu intenzivnog tretmana. Šta je problem kod izmeštanja dece iz PITa, a šta je rešeno kroz ovaj program, govorio je Miodrag Tasić, direktor Zavoda za vaspitanje dece i omladine u Beogradu.

Uveden je specijalizovani servis individualne podrške za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice, kao i psihosocijalna podrška telefonom.

Kreirana su i uspešno pilotirana dva inovativna programa. Jedan od njih je za roditelje/hranitelje/usvojitelje, koji je pripremio i podržao Milomira Ignjatovića, hranitelja iz Varvarina i Ivanu Janković, hraniteljicu iz Kragujevca.Tehnike pozitivnog, nenasilnog disciplinovanja, bile su u fokusu 52 seminara za one koji se bave decom sa problemima u ponašanju, a na kojima je učestvovalo 240 odgajatelja.

Pored programa za hranitelje, Projektom su organizovane obuke i za nastavnike, vaspitače i profesionalce u radu sa decom. o čijem značaju je govorila Valentina Rančić, stručni saradnik u školi „Ćele kula“

Predškolske ustanove i škole, prve se suočavaju sa teškoćama u ponašanju kod dece, a nedostaje im podrška. O neophodnosti edukacije saradnika u ovim ustanovama i intersektorske saradnje obrazovnih ustanova i sistema socijalne zaštite govorila je Violeta Blagojević, direktor Centra za porodični smeštaj i usvojenje Niš.

Kakva je budućnost ovog Projekta i inovacija ove vrste, objasnila je prof dr Marija Mitić, jedna od osnivača Asocijacije FAMILIA.

Promocija Projekta i Konferencije za medije

Asocijacija FAMILIA i partneri – Regionalni centri za porodični smeštaj i usvojenje Niš, Kragujevac i Ćuprija, promovisali su Projekat i kroz organizovanje Konferencija u kojima su učestvovali,

Beograd

u Medija centru u Beogradu, 19. aprila 2017.
Dr Branka Radojević, psiholog, koordinator Projekta, Asocijacija FAMILIA
Dragan Rolović, specijalni pedagog, direktor Zavoda za vaspitanje dece i omladine
Gorjana Mirčić Čaluković, Zamenica javnog tužioca, Ministarstvo pravde
Slaviša Sorak, direktor Regionalnog Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac

 

Kragujevac


u Biznis inovacionom centru u Kragujevcu, 26. aprila 2017.
Prof dr Marija Mitić, psiholog, Asocijacija FAMILIA
Slaviša Sorak, direktor Regionalnog Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
Emilija Biševac, hraniteljica iz Kragujevca kod koje je dete sa problemom u ponašanju
Verica Novčić Petrić, psiholog u regionalnom Centru za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, realizator edukativnih programa

Niš

u Media i reform centru u Nišu, 3.maja 2017.
Prof dr Marija Mitić, psiholog, Asocijacija FAMILIA
Violeta Blagojević, direktorka Regionalnog Centra za porodični smeštaj i usvojenje Niš
Valentina Rančić, samostalni stručni sardanik u RC Niš
Tijana Đorđević Ilić, većnica za socijalnu zaštitu grada Niša

Ćuprija

u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija, u Ćupriji, 10.maja 2017.
Prof dr Marija Mitić, psiholog, Asocijacija FAMILIA
Profesor doktor Hristos Aleksopulos, direktor Regionalnog Centra za porodični smeštaj i usvojenje Ćuprija
Vesna Vijorović, direktorka osnovne škole Vuk Karadžić
Gorica Gajić, direktorka Centra za socijalni rad Svilajnac, poslanica u Skupštini Srbije