Početna :: Publikacije :: Knjige :: HRANITELJSTVO KAO IZAZOV: porodični smeštaj dece sa posebnim potrebama

HRANITELJSTVO KAO IZAZOV: porodični smeštaj dece sa posebnim potrebama

Priručnik je namenjen organizacijama i profesionalcima koji žele da razviju program podrške hraniteljskim porodicama, narocito onima sa decom sa posebnim potrebama

Finansijska podrška: UNDP, Ministarstvo rada, zapošljavanja, rada i socijalne politikeFond za socijalne inovacije

  HRANITELJSTVO kao izazov : porodicni smeštaj dece sa posebnim potrebama / Marija Mitic ... [et al.]. - Beograd : Familia, 2007 (Beograd : Full Moon). - 117 str. : ilustr. ; 24 cm Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. ISBN 978-86-903917-2-1

hraniteljstvo_kao_izazov

 

Uvod možete da pogledate ovde.

PORODICNI SMEŠTAJ DECE SA POSEBNIM POTREBAMA

Uvod

Knjiga koja je pred vama predstavlja rezultat gotovo jednogodišnjeg iskustva u pružanju podrške i istovremenom snimanju potreba kako dece sa posebnim potrebama na porodicnom smeštaju, tako i njihovih hranitelja, ali i strucnjaka koji su u proces hraniteljstva ukljuceni i od kojih se ocekuje da ga odgovorno i strucno vode. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da su potrebe za podrškom svih ukljucenih ucesnika izražene, bez obzira na koji se nacin iskazuju.

Pokazalo se da dosadašnja praksa hraniteljstva, uprkos cinjenice da skoro svaka cetvrta hraniteljska porodica gaji dete sa posebnim potrebama, ne uspeva da zadovolji potrebe nijednog od ukljucenih aktera, a u nekim slucajevima cak upucuje i na saznanje o grubom kršenju detetovih osnovnih prava definisanih Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta, koju je i naša zemlja ratifikovala pre skoro dve decenije.

U nastojanju da pokreneno bar neka od glavnih pitanja i na njih pokušamo da odgovorimo ustanovljavanjem i testiranjem novih vrsta usluga, modela i pristupa, ali i ponudom bar osnovne strucne literature, napisalli smo ovu knjigu. Smatramo da prvo treba da se obratimo strucnjacima od kojih se ocekuje da budu prva linija borbe protiv predrasuda, predubedenja i neznanja kada su deca sa posebnim potrebama u pitanju, a narocito ona koja su još dodatno ugrožena nedostatkom adekvatnog roditeljskog staranja.

Ova deca, deca sa posebnim potrebama, ne traže ni posebne roditelje, niti posebne strucnjake, vec samo dovoljno dobre, odnosno voljne i sposobne i jedne i druge. Informisanost, znanje i sticanje veština, kao i ucenje na tudim iskustvima mogu pomoci u dosezanju pune osposobljenosti za adekvatno prihvatanje i ispunjavanje ove humane uloge.

Koncepcija knjige

Autori ove knjige bave se osnovnim, relevantnim pitanjima hraniteljstva dece sa posebnim potrebama ne pretendujuci da obuhvate sva moguca pitanja koja se dovode u vezu sa hraniteljstvom.

Clanci koji su uvršteni u sadržaj ove knjige, svrstani su u poglavlja koja cine cetiri celine.

U prvom poglavlju obuhvacena su osnovna pitanja o porodici i njenom funkcionisanju, moguci izazovi ove vrste hraniteljstva za nju, sa posebnom analizom neophodne pripreme hraniteljske porodice, kao i opšta pravna pitanja i razmatranja nekih od istaknutih zdravstvenih potreba dece.

Drugo poglavlje odnosi se na potrebe deteta tokom njegovog razvoja i moguce nacine podsticanja toga razvoja. Navode se osnovne postavke o vaspitanju deteta, njegovog života u školskim i predškolskim ustanovama, kao i prikaz individualizovanog pristupa u osnaživanju i podsticanju detetovog razvoja putem ukljucivanja najznacajnijih osoba iz detetove socijalne mreže. Izvori podrške u lokalnoj zajednici, odnosno široj socijalnoj mreži važni su za zadovoljavanje detetovih potreba u toku razvoja, pa smo i njima posvetili dužnu pažnju, bar što se tice podrucja Beograda.

Posebno izdvojenu, trecu celinu cini clanak u kojem se razmatraju osnovna pitanja dece sa problemima u ponašanju: etiologija, slika, kao i modeli pružanja podrške i pomoci, uz prikazano iskustvo u toku izvodenja projekta. Zbog toga je ovaj clanak svrstan u zasebno, trece poglavlje.

Nacin na koji se pruža podrška hraniteljstvu dece sa posebnim potrebama u svetu ilustrovan je iskustvom u radu sa hraniteljskim porodicama u SAD u poslednjem, cetvrtom poglavlju knjige.

Redosled poglavlja nije odraz redosleda po važnosti, vec potrebe da se tekstovi svrstaju u razumne, sadržajne celine.

Kome je knjiga namenjena

Knjiga je namenjena strucnjacima koji se bave socijalnom zaštitom, a narocito u onom delu koji se odnosi na hraniteljstvo, kako bi dobili osnovni okvir za razumevanje, uspostavljanje i unapredivanje prakse hraniteljstva dece sa posebnim potrebama putem upoznavanja sa osnovnim potrebama ove dece, ali i mogucnostima izlaženja u susret toj deci u njihovoj užoj i široj socijalnoj zajednici.

Kako je nastala ova knjiga

Ova knjiga je nastala kao planirani rezultat rada na projektu „Hraniteljstvo dece sa posebnim potrebama – I JA SAM DETE“, koji je Asocijacija za alternativno porodicno staranje o deci – FAMILIA, u partnerstvu sa Gradskim centrom za socijalni rad i Zavodom za vaspitanje dece i omladine, realizovala u periodu decembar 2005 – oktobar 2006. godine. Podršku projektu su pružili Fond za socijalne inovacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP United Nations Development Program).

Ko su autori

Autori ove knjige su strucnjaci koji imaju raznovrsna teorijska znanja iz relevantnih oblasti za pitanja koja se u knjizi obraduju. Od posebnog znacaja je cinjenica da su svi oni, delom zahvaljujuci projektu, a delom i sopstvenoj profesionalnoj praksi i iskustvu, direktno upoznati i radili na pružanju podrške „junacima“ ove knjige – deci sa posebnim potrebama i njihovim hraniteljima. Ovo iskustvo je upravo pomoglo u pravljenju ove knjige.

EU_RS_UNICEF

x

Takođe pogledajte

Svako ima nekog koga nema

Priručnik je namenjen svima onima koji su otvoreni za nova iskustva. Imali smo u vidu iskusne stručnjake koji se bave zaštitom dece bez roditeljskog staranja (bez obzira na stručni profil, vrstu institucije u kojoj rade ili oblik zaštite koji praktikuju) ...

POMOĆ TELEFONOM: Psihosocijalna podrška telefonom

Priručnik je namenjen profesionalcima koji žele da razviju program podrške telefonom hraniteljskim porodicama

KLUB HRANITELJA: Od samopomoći do društvenog angažmana

Publikacija je namenjena strucnjacima socijalne zaštite, ali i hraniteljima, kao svojevrstan nacin prenošenja iskustva, primera dobre prakse i zagovaranja ove vrste aktivnosti, a danas vec definisane usluge u sistemu socijalne zaštite, prema cijoj su održivosti mnogi bili skepticni, ali su ...

Bukvar hraniteljstva

Bukvar hraniteljstva namenjen je za unapređivanje kapaciteta hranitelja i štampan je u 3000 primeraka. Ovaj prirućnik je štampan 2002. godine i distribuiran svim hraniteljskim porodicama u Srbiji, kao i stručnjacima koji se bave zaštitom dece bez roditeljskog staranja u Srbiji i Crnoj Gori.