Početna :: Publikacije :: Knjige :: DECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU: potrebe i podrška

DECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU: potrebe i podrška

Publikacija koja je pred vama predstavlja rezultat gotovo dvogodišnjeg bogatog iskustva stecenog u traganju, koncipiranju i promišljanju modela za procenu potreba dece sa smetnjama u razvoju, dizajniranju i pilot-primeni instrumenata, kao i obucavanju pedesetak strucnjaka socijalne zaštite. Sva iskustva stecena su tokom izvodenja projekta Od individualnih potreba do raznovrsne podrške – procena, metodologija i praksa. Ovaj projekat deo je projekta Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvijanje održivih alternativa koji sprovodi UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalne politike, a uz podršku EU.

deca_sa_smetnjama_u_razvoju

    DECA sa smetnjama u razvoju : potrebe i podrška / Marija Mitic ... [et al.]. - Beograd : Republicki zavod za socijalnu zaštitu, 2011 (Beograd : Full Moon). - 158 str. : ilustr. ; 28 cm Tiraž 500. - Str. 7-9: Uvod / Marija Mitic. - Bibliografija uz svako poglavlje. ISBN 978-86-88171-03-8 (broš.) 

Monografiju u pdf formatu, velicine 4.8MB možete da preuzmete ovde.

Godina izdanja: 2011. Finansijska podrška: UNICEF, EU

 

 

eu_rs_unicef

x

Takođe pogledajte

HRANITELJSTVO KAO IZAZOV: porodični smeštaj dece sa posebnim potrebama

Priručnik je namenjen organizacijama i profesionalcima koji žele da razviju program podrške hraniteljskim porodicama, naročito onima sa decom sa posebnim potrebama Finansijska podrška: UNDP, Ministarstvo rada, zapošljavanja, rada i socijalne politike – Fond za socijalne inovacije

POMOĆ TELEFONOM: Psihosocijalna podrška telefonom

Priručnik je namenjen profesionalcima koji žele da razviju program podrške telefonom hraniteljskim porodicama

KLUB HRANITELJA: Od samopomoći do društvenog angažmana

Publikacija je namenjena strucnjacima socijalne zaštite, ali i hraniteljima, kao svojevrstan nacin prenošenja iskustva, primera dobre prakse i zagovaranja ove vrste aktivnosti, a danas vec definisane usluge u sistemu socijalne zaštite, prema cijoj su održivosti mnogi bili skepticni, ali su ...

Bukvar hraniteljstva

Bukvar hraniteljstva namenjen je za unapređivanje kapaciteta hranitelja i štampan je u 3000 primeraka. Ovaj prirućnik je štampan 2002. godine i distribuiran svim hraniteljskim porodicama u Srbiji, kao i stručnjacima koji se bave zaštitom dece bez roditeljskog staranja u Srbiji i Crnoj Gori.