Početna :: Dokumenti :: Isidora Ilić – stručna biografija

Isidora Ilić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 07. septembra 1990. u Beogradu;

E-mail: isidora.ilic07@gmail.com; isidora@familia.org.rs

Obrazovanje
 • Završila Master akademske studijePsihologije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na modulu: Psihologija obrazovanja. Tema: Ispitivanje akademske samoefikasnosti u kontekstu samoregulacionog učenja i njene povezanosti sa školskim postignućem (2015).
 • Završila Osnovne akademske studijePsihologije na Univerzitetu u Beogradu, Filozofski fakultet, na modulu: Psihologija obrazovanja (2014).
 • Srednju Grafičku školu, sa zvanjem Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda,  završila u Beogradu (2009).
Dodatno obrazovanje i obuka
 • Zavšena obuka za Personalnog asistenta za osobe sa invaliditetom, pri Centru za samostalan život osoba sa invaliditetom Srbije  (2016).
 • Završen online kurs Pružanje prve psihološke pomoći (2016).
 • Edukantkinja druge godine edukacije iz Sistemske porodične psihoterapije, pri Asocijaciji sistemskih terapeuta u Beogradu (2015 – u toku).
 • Edukacija Psihosocijalna podrška u kriznim  situacijama, Otvorena vrata volonterskog servisa Zvezdare na Filozofskom fakultetu u Beogradu (2014).
 • Završen uvodni kurs iz Konstruktivističkog  savetovanja i psihoterapije, pri Udruženju konstruktivista Srbije (2012).
Radno iskustvo
 • Februar 2017. –  u toku. Terapeutsko hraniteljstvo i Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju, pri udruženja FAMILIA – Asocijacije za alternativno porodično stranje o deci.
 • Jun 2017. – Decembar 2017. Pružanje psihološke pomoći vulnerabilnim izbeglicama na teritoriji Srbije na poziciji Dečijeg psihologa, pri udruženju Mreža psihosocijalnih inovacija – PIN.
 • Avgust 2016. – Maj 2017. Doprinos deci izbeglicama u Evropi na poziciji Psihologa, pri udruženju Mreža psihosocijalnih inovacija – PIN.
 • Maj 2016 – Septembar 2016. Asistent za osobe sa smetnjama u razvoju, pri udruženju ŽIVIMO ZAJEDNO – Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad.
 • Februar 2016 – April 2016. Doprinos zaštiti i dobrobiti dece izbeglica, na poziciji Službenik za zaštitu dece, pri udruženju Grupa za decu i mlade – INDIGO.
Volontiranja
 • Decembar 2015. – Januar 2016. Info-centar za azil, pri organizaciji KlikAktiv – Centar za razvoj socijalnih politika, na poziciji Psihologa – volontera.
 • April 2014; Mart 2015. Stručna praksa u Osnovnoj školi „Vasa Pelagić“ i u Filološkoj gimnaziji u Beogradu.
 • Decembar 2013. – April 2014. Centar za rani razvoj, pri udruženju građana RODITELJ, vođenje i učestvovanje u edukativnim radionicama za decu predškolskog uzrasta u okviru programa „Učenje kroz igru“.
Jezici
 • Engleski jezik – napredno znanje;
 • Grčki jezik – osnovno znanje
x

Takođe pogledajte

Milena Mirić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 16.03.1989. u Beogradu milena@familia.org.rs mileeena.miric@gmail.comObrazovanjeMaster psiholog. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, smer: Psihologija obrazovanja  (2014 – Feb 2016)Diplomirani psiholog, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikaciju, Odeljenje za psihologiju (2008 – 2012)Zemunska gimnazija (2004 – ...

Profesionalci

Familija je tokom celokupnog delovanja pružala usluge komplementarne sistemu socijalne zaštite i njegovim institucijama. Danas Familija, zahvaljući iskustvu u oblasti kao i akreditovanim programima, nastavlja edukaciju zainteresovanih stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite (procena potreba i podrška deci iz posebno ranjivih ...

Deca i porodice

Asocijacija FAMILIA pruža podršku deci i njihovim biološkim, usvojiteljskim ili hraniteljskim porodicama

Poziv na saradnju

Potsećamo da u Srbiji trenutno ima oko 3300 hraniteljskih porodica i 4200 dece na hraniteljstvu. Međutim, postoji još znatan broj dece svih uzrasta kojima je potrebna ljubav i nega u drugoj porodici. Iako u procesu reforme socijalne zaštite, sistem, odnosno ...