Početna :: O nama

O nama

Deca sa teškoćama u ponašanju i emocionalno socijalnom razvoju – podrška deci, porodici i profesionalcima

Naš cilj

RAZVIJANJE NOVIH I UNAPREĐIVANJE POSTOJEĆIH VIDOVA ALTERNATIVNOG PORODIČNOG STARANJA O DECI (HRANITELJSTVO, USVOJENJE I STARATELJSTVO) U SKLADU SA PRINCIPIMA KONVENCIJE UJEDINJENIH NACIJA O PRAVIMA DETETA.

FAMILIA je nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija koja, kroz razvijenu saradničku mrežu, deluje na nivou republike Srbije, sa ciljem obezbeđivanja porodičnog zbrinjavanja dece bez odgovarajućeg roditeljskog staranja inicirajući, razvijajući i afirmišući različite i sveobuhvatne modele podrške deci, biološkoj i alternativnoj porodici kao i profesionalcima, a u skladu sa najboljim interesima deteta.

Osnovana je 20. oktobra 1998. uz podršku Save the Children UK, Gradskog centra za socijalni

rad Beograda, Jugoslovenskog centra za prava deteta i Građanskih inicijativa.

 

Koje vrednosti nas vode u radu?

To su: poverenje, posvećenost , inicijativnost i profesionalnost.

U kakvoj zajednici bismo voleli da živimo?

Naša vizija je zajednica u kojoj se osećamo bezbedno i volimo da živimo jer podržava porodično okruženje kao podsticajno za razvoj potencijala mladih ali je osetljiva na potrebe i drugih generacija, poseduje razvijene institucije sadržajno i organizaciono raznovrsne koje omogućavaju podmirenje potreba svih građana i garantuju ostvarenje prava na izbor, informaciju i dostupnost usluga, te razvija i neguje odnose zasnovane na poverenju, pouzdanosti, odgovornosti, međugeneracijskoj podršci, uvažavanju različitosti i prava na privatnost.

Kakvu viziju organizacije posedujemo?

FAMILIA teži ka tome da postane resursni centar za razvoj modela porodičnog zbrinjavanja dece, pružanje informacija i znanja stručnoj javnosti i građanima, stabilno finansiran, sa razvijenom dislociranom saradničkom mrežom i partnerskim odnosom sa institucijama sistema socijalne zaštite.

Izjava zahvalnosti

Od 1998. godine brojne organizacije doprinele su održivosti aktivnosti Familije: