Početna :: Projekti :: Zaštita porodica pogođenih ratom

Zaštita porodica pogođenih ratom

Zaštita porodica pogođenih ratom (program nastao kao odgovor na rat koji je trajao od marta do juna 1999. godine) – Ublažavanje teškoća hraniteljskih porodica pogođenih ratom, naročito izbegličkih, prevencija prekidanja smeštaja usled nepovoljnih socioekonomskih uslova nastalih posle bombardovanja, i podizanje nivoa kompetencija onih hraniteljskih porodica koje neguju decu sa izbegličkim statusom koja su doživela ponovnu traumu ratnih razaranja. Pored dece i hraniteljskih porodica, deo aktivnosti bio je namenjen profesionalcima koji pružaju podršku direktnim korisnicima: deci i hraniteljima, i potencijalnim hraniteljima – promovisano je hraniteljstvo putem Srpske Pravoslavne Crkve.

x

Takođe pogledajte

Obuka predstavnika socijalne zaštite u svim inter-resornim komisijama u Srbiji za primenu ROD modela procene

Obuka predstavnika socijalne zaštite u svim inter-resornim komisijama u Srbiji za primenu ROD modela procene dece i porodica (2011-2014)

ALEN

ALEN – Mreža podrške za samostalni život (2011–2013) – osnaživanje mladih bez roditeljskog staranja za osamostaljivanje. Međunarodni projekat 4 zemlje (Srbija, Mađarska, Hrvatska i Austrija). Donator: Evropska unija.

Podrška socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju

Podrška socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju (2012) – istraživanje napretka dece koja su izmeštena iz doma Kulina u male domske zajednice u Nišu, Aleksincu i Negotinu (u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom Beograd i Filozofskim fakultetom Niš). Donator: UNICEF.

Podrška deci sa poremećajima ponašanja i/ili privrženosti

Podrška deci sa poremećajima ponašanja i/ili privrženosti (2009–2011) – izrada programa individualne (terapijske) podrške deci sa poremećajem ponašanja i/ili privrženosti i njihovim porodicama. Donatori: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Fond za socijalne inovacije (FSI).