Početna :: Projekti :: Od individualnih potreba do raznovrsne podrške

Od individualnih potreba do raznovrsne podrške

„Od individualnih potreba do raznovrsne podrške“ – Procena, metodologija i praksa
Svrha i korisnici – Unapređenje efikasnosti sistema dečije zaštite prepoznavanjem potreba najranjivije grupe dece putem dizajniranja, pilotiranja i usavršavanja modela procene koji obezbeđuje fleksibilan pristup u odnosu na detetov/klijentov razvoj i raznovrsnost servisa (oblika podrške), sa posebnim naglaskom na decu u hraniteljskim porodicama. Predviđeno trajanje programa je od aprila do novembra 2009. godine, uz podršku UNICEF-a.

Od individualnih potreba do raznovrsne podrške (2009–2011) – Izrada ROD Modela (baterije instrumenata) za procenu potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica i obuka stručnih radnika   centara za socijalni rad za njegovu primenu.

Donator: UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalne politike, uz finansijsku podršku Evropske unije.

x

Takođe pogledajte

Obuka predstavnika socijalne zaštite u svim inter-resornim komisijama u Srbiji za primenu ROD modela procene

Obuka predstavnika socijalne zaštite u svim inter-resornim komisijama u Srbiji za primenu ROD modela procene dece i porodica (2011-2014)

ALEN

ALEN – Mreža podrške za samostalni život (2011–2013) – osnaživanje mladih bez roditeljskog staranja za osamostaljivanje. Međunarodni projekat 4 zemlje (Srbija, Mađarska, Hrvatska i Austrija). Donator: Evropska unija.

Podrška socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju

Podrška socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju (2012) – istraživanje napretka dece koja su izmeštena iz doma Kulina u male domske zajednice u Nišu, Aleksincu i Negotinu (u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom Beograd i Filozofskim fakultetom Niš). Donator: UNICEF.

Podrška deci sa poremećajima ponašanja i/ili privrženosti

Podrška deci sa poremećajima ponašanja i/ili privrženosti (2009–2011) – izrada programa individualne (terapijske) podrške deci sa poremećajem ponašanja i/ili privrženosti i njihovim porodicama. Donatori: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Fond za socijalne inovacije (FSI).