Početna :: Publikacije :: Istraživački rad :: Dubinsko, kvalitativno istraživanje potreba dece sa smetnjama u razvoju u biološkim i hraniteljskim porodicama

Dubinsko, kvalitativno istraživanje potreba dece sa smetnjama u razvoju u biološkim i hraniteljskim porodicama

Dubinsko, kvalitativno istraživanje potreba dece sa smetnjama u razvoju u biološkim i hraniteljskim  porodicama (2010) – Pregled potreba dece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, kao i temeljna lista usluga, asistivne tehnologije i pomagala koja nedostaju, uz preporuke.

Donator: UNICEF.