Početna :: Projekti :: Deca sa poremećajima u ponašanju
Father Comforting Son

Deca sa poremećajima u ponašanju

Svrha i korisnici – Program obuke koji FAMILIA sa partnerima CzSR Kragujevac i CzSR Loznica realizuje u cilju proširivanja i ujednačavanja nivoa znanja stručnjaka socijalne zaštite različitih profila, razvijanje posebnih znanja i veština i poboljšanja motivacije za bavljenje porodičnom zaštitom dece sa treškoćama u ponašanju. Program je startovao početkom aprila 2009. godine i predviđeno je da traje do kraja 2009. godina, a verovatno će se produžiti i nakon toga. Podršku za ovaj program pruža FSI (Fond za socijalne inovacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike).

x

Takođe pogledajte

Obuka predstavnika socijalne zaštite u svim inter-resornim komisijama u Srbiji za primenu ROD modela procene

Obuka predstavnika socijalne zaštite u svim inter-resornim komisijama u Srbiji za primenu ROD modela procene dece i porodica (2011-2014)

ALEN

ALEN – Mreža podrške za samostalni život (2011–2013) – osnaživanje mladih bez roditeljskog staranja za osamostaljivanje. Međunarodni projekat 4 zemlje (Srbija, Mađarska, Hrvatska i Austrija). Donator: Evropska unija.

Podrška socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju

Podrška socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju (2012) – istraživanje napretka dece koja su izmeštena iz doma Kulina u male domske zajednice u Nišu, Aleksincu i Negotinu (u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom Beograd i Filozofskim fakultetom Niš). Donator: UNICEF.

Podrška deci sa poremećajima ponašanja i/ili privrženosti

Podrška deci sa poremećajima ponašanja i/ili privrženosti (2009–2011) – izrada programa individualne (terapijske) podrške deci sa poremećajem ponašanja i/ili privrženosti i njihovim porodicama. Donatori: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Fond za socijalne inovacije (FSI).