Početna :: Projekti (stranica 2)

Projekti

Deca sa poremećajima u ponašanju

Svrha i korisnici – Program obuke koji FAMILIA sa partnerima CzSR Kragujevac i CzSR Loznica realizuje u cilju proširivanja i ujednačavanja nivoa znanja stručnjaka socijalne zaštite različitih profila, razvijanje posebnih znanja i veština i poboljšanja motivacije za bavljenje porodičnom zaštitom ...

Detaljnije »

Jednake mogućnosti za sve

Jednake mogućnosti za sve (2001–2008) – unapređenje kvaliteta hraniteljstva u Srbiji kroz aktivnosti: Pomoć telefonom, Klub hranitelja, ojačavanje stručnjaka centara za socijalni rad, izdavanje Vodiča za hranitelje i Vodiča za profesionalce. Donator: Save the Children Norway.

Detaljnije »

Vidljivo, informisano, snažno

Svrha i korisnici – Smanjivanje vulnerabilnosti kod određenih grupa dece (pripadnika nacionalnih manjina, dece koja rade na ulici, dece bez roditeljskog staranja i dece iz disfunkcionalnih porodica) kroz uključivanje u sistem, pružanje informacija o različitim mogućnostima i pružanja različitih usluga. ...

Detaljnije »

I ja sam dete

Promocija i podrška hraniteljstvu dece sa teškoćama u razvoju (teškoće učenja, razvojne teškoće i problem ponašanja).

Detaljnije »

Zaštita porodica pogođenih ratom

Zaštita porodica pogođenih ratom (program nastao kao odgovor na rat koji je trajao od marta do juna 1999. godine) – Ublažavanje teškoća hraniteljskih porodica pogođenih ratom, naročito izbegličkih, prevencija prekidanja smeštaja usled nepovoljnih socioekonomskih uslova nastalih posle bombardovanja, i podizanje ...

Detaljnije »