Početna :: Arhive autora: Familia (stranica 5)

Arhive autora: Familia

KLUB HRANITELJA: Od samopomoći do društvenog angažmana

Publikacija je namenjena strucnjacima socijalne zaštite, ali i hraniteljima, kao svojevrstan nacin prenošenja iskustva, primera dobre prakse i zagovaranja ove vrste aktivnosti, a danas vec definisane usluge u sistemu socijalne zaštite, prema cijoj su održivosti mnogi bili skepticni, ali su ...

Detaljnije »

I ja sam dete

Promocija i podrška hraniteljstvu dece sa teškoćama u razvoju (teškoće učenja, razvojne teškoće i problem ponašanja).

Detaljnije »

Zaštita porodica pogođenih ratom

Zaštita porodica pogođenih ratom (program nastao kao odgovor na rat koji je trajao od marta do juna 1999. godine) – Ublažavanje teškoća hraniteljskih porodica pogođenih ratom, naročito izbegličkih, prevencija prekidanja smeštaja usled nepovoljnih socioekonomskih uslova nastalih posle bombardovanja, i podizanje ...

Detaljnije »

Bukvar hraniteljstva

Bukvar hraniteljstva namenjen je za unapređivanje kapaciteta hranitelja i štampan je u 3000 primeraka. Ovaj prirućnik je štampan 2002. godine i distribuiran svim hraniteljskim porodicama u Srbiji, kao i stručnjacima koji se bave zaštitom dece bez roditeljskog staranja u Srbiji i Crnoj Gori.

Detaljnije »