Početna :: Arhive autora: Familia (stranica 4)

Arhive autora: Familia

DECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU: potrebe i podrška

Publikacija koja je pred vama predstavlja rezultat gotovo dvogodišnjeg bogatog iskustva stecenog u traganju, koncipiranju i promišljanju modela za procenu potreba dece sa smetnjama u razvoju, dizajniranju i pilot-primeni instrumenata, kao i obucavanju pedesetak strucnjaka socijalne zaštite. Sva iskustva stecena ...

Detaljnije »

Deca sa poremećajima u ponašanju

Svrha i korisnici – Program obuke koji FAMILIA sa partnerima CzSR Kragujevac i CzSR Loznica realizuje u cilju proširivanja i ujednačavanja nivoa znanja stručnjaka socijalne zaštite različitih profila, razvijanje posebnih znanja i veština i poboljšanja motivacije za bavljenje porodičnom zaštitom ...

Detaljnije »

Jednake mogućnosti za sve

Jednake mogućnosti za sve (2001–2008) – unapređenje kvaliteta hraniteljstva u Srbiji kroz aktivnosti: Pomoć telefonom, Klub hranitelja, ojačavanje stručnjaka centara za socijalni rad, izdavanje Vodiča za hranitelje i Vodiča za profesionalce. Donator: Save the Children Norway.

Detaljnije »

Vidljivo, informisano, snažno

Svrha i korisnici – Smanjivanje vulnerabilnosti kod određenih grupa dece (pripadnika nacionalnih manjina, dece koja rade na ulici, dece bez roditeljskog staranja i dece iz disfunkcionalnih porodica) kroz uključivanje u sistem, pružanje informacija o različitim mogućnostima i pružanja različitih usluga. ...

Detaljnije »

Svako ima nekog koga nema

Priručnik je namenjen svima onima koji su otvoreni za nova iskustva. Imali smo u vidu iskusne stručnjake koji se bave zaštitom dece bez roditeljskog staranja (bez obzira na stručni profil, vrstu institucije u kojoj rade ili oblik zaštite koji praktikuju) ...

Detaljnije »