Početna :: Arhive autora: Familia (stranica 3)

Arhive autora: Familia

O hraniteljstvu

Svako dete ima pravo na brigu, negu i funkcionalnu porodicu. Međutim, ima dece, koja sticajem raznih okolnosti bivaju lišena roditelja ili roditeljske brige, nege i porodične topline.Kao prvonavedeni oblik zaštite u Konvenciji UN o pravima deteta, hraniteljstvo omogućava da dete ...

Detaljnije »

Prava dece na hraniteljstvu i prava hranitelja

Dete ima pravo na naknadu za izdržavanje i na sredstva za lične potrebe – džeparac (kad napuni sedam godina), a visinu naknade i džeparca utvrđuje ministar rada i socijalne politike svakog meseca rešenjem.Mesečna naknada uvećava se mesečno i to:Za dete ...

Detaljnije »

DECA SA TEŠKOĆAMA : preporuke za procenu i podršku

Pred vama je druga publikacija koja podržava primenu ROD baterije za procenu potreba dece sa teškocama i njihovih porodica, nastala kao rezultat cetvorogodišnjeg iskustva u primeni, ukljucujuci ispitivanje 400 dece i njihovih porodica sa podrucja cele zemlje. Paralelno sa tim, ...

Detaljnije »

ALEN

ALEN – Mreža podrške za samostalni život (2011–2013) – osnaživanje mladih bez roditeljskog staranja za osamostaljivanje. Međunarodni projekat 4 zemlje (Srbija, Mađarska, Hrvatska i Austrija). Donator: Evropska unija.

Detaljnije »

Od individualnih potreba do raznovrsne podrške

„Od individualnih potreba do raznovrsne podrške“ – Procena, metodologija i praksa Svrha i korisnici – Unapređenje efikasnosti sistema dečije zaštite prepoznavanjem potreba najranjivije grupe dece putem dizajniranja, pilotiranja i usavršavanja modela procene koji obezbeđuje fleksibilan pristup u odnosu na detetov/klijentov ...

Detaljnije »

Inkluzija romske i dece sa smetnjama u razvoju

U aprilu 2013. godine, FAMILIA je započela sa realizacijom projekta Inkluzija romske i dece sa smetnjama u razvoju (razvojnim, emocionalnim i teškoćama u ponašanju) koji finansijski podržava Evropska unija.Cilj projekta je poboljšanje socijalne inkluzije i poštovanja ljudskih prava dece sa ...

Detaljnije »