Početna :: Arhive autora: milos (stranica 2)

Arhive autora: milos

Milena Mirić – stručna biografija

Opšti podaci Rođena 16.03.1989. u Beogradu milena@familia.org.rs mileeena.miric@gmail.com Obrazovanje Master psiholog. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, smer: Psihologija obrazovanja  (2014 – Feb 2016) Diplomirani psiholog, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikaciju, Odeljenje za psihologiju (2008 – ...

Detaljnije »

Model ROD – baterija, instrument

ROD – Model procene potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica Baterija instrumenata za procenu potreba dece sa smetnjama u razvoju – ROD, potpuno je jedinstvena, ne samo u Srbiji, nego uopšte na ovim prostorima. ROD deponovan u ...

Detaljnije »

Profesionalci

Familija je tokom celokupnog delovanja pružala usluge komplementarne sistemu socijalne zaštite i njegovim institucijama. Danas Familija, zahvaljući iskustvu u oblasti kao i akreditovanim programima, nastavlja edukaciju zainteresovanih stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite (procena potreba i podrška deci iz posebno ranjivih ...

Detaljnije »

Informator za stručnjake

INFORMATOR za stručnjake / urednik Mirjana Karleuša. - 2003, br. 1 (maj)-2008, br. 20. - Beograd : Familia, Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci, 2003-2008. - 30 cm Tromesečno ISSN 1452-3264 = Informator za stručnjake

Detaljnije »

Familiarci

Bilten za mlade Familijarci (od 2002., bio je distribuiran na preko 750 adresa mladih bez roditeljskog staranja)

Detaljnije »

Poziv na saradnju

Potsećamo da u Srbiji trenutno ima oko 3300 hraniteljskih porodica i 4200 dece na hraniteljstvu. Međutim, postoji još znatan broj dece svih uzrasta kojima je potrebna ljubav i nega u drugoj porodici. Iako u procesu reforme socijalne zaštite, sistem, odnosno ...

Detaljnije »